دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی کلیه مقاطع ویژه سال 1399

مدیران محترم جهت دریافت برنامه سالانه و تقویم های اجرایی سال 1399  با کلیک بر روی موضوع مورد نظر نسبت به دریافت آن اقدام نمایید ضمن هرگونه سوال در مورد ارسال یا نحوه تدوین برنامه سالانه ها با شماره تلفن 09037010959 در ایدی تلگرام drsifile@ ارتباط برقرار نمایید

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی دبستان سال 1399

1: دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی مقطع ابتدایی سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود برنامه سالانه تعالی مدیریت کیفیت مدار و تقویم اجرایی 1399  (جهت دانلود کلیک کنید)

3: دانلود طرح تدبیر مدیر ابتدایی بر اساس سند تحول1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

4: دانلود برنامه سالانه معاونین اجرایی ویرایش جدید1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

5: دانلود برنامه سالانه راهبر آموزشی و تربیتی 99(جهت دانلود کلیک کنید)

6: دانلود برنامه سالانه کارشناس آموزش ابتدایی 99(جهت دانلود کلیک کنید)

7: دانلود برنامه سالانه تدبیر مدرسه استثنایی1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

8: دانلود طرح تدبیر 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

9: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزگاران99 (جهت دانلود کلیک کنید)

10: دانلود برنامه سالانه راهبر آموزشی 99(جهت دانلود کلیک کنید)

11: دانلود نمونه سالانه و تقویم اجرایی مربی پیش دبستانی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

12: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس قرآنی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

13: دانلود برنامه سالانه مربی بهداشت سال تحصیلی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

14: دانلود برنامه سالانه معاون اجرایی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

15: دانلود طرح تدبیر مدیر ابتدایی سال تحصیلی جدید99 (جهت دانلود کلیک کنید)

16: دانلود برنامه سالانه تعالی مدیر ابتدایی سال تحصیلی جدید 99(جهت دانلود کلیک کنید)

17: دانلود برنامه سالانه مدارس شاهد سال تحصیلی جدید99 (جهت دانلود کلیک کنید)

18: دانلود برنامه سالانه ی معاون آموزشی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

19: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی ابتدایی99 (جهت دانلود کلیک کنید)

20: دانلود تقویم اجرایی معاونت پرورشی دبستان99 (جهت دانلود کلیک کنید )

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه99

1: دانلود برنامه سالانه مشاور متوسطه99 (جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود تقویم اجرایی متوسطه اول 99(جهت دانلود کلیک کنید)

3: دانلود برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه اول99 (جهت دانلود کلیک کنید)

4: دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی متوسطه اول 99(جهت دانلود کلیک کنید)

5: دانلود پروژه مهر متوسطه99 (جهت دانلود کلیک کنید)

6: دانلود برنامه سالانه هیئت امنایی متوسطه (دخترانه)99 (جهت دانلود کلیک کنید)

7: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان شاهد99 (جهت دانلود کلیک کنید)

8: دانلود طرح تعالی متوسطه99 (جهت دانلود کلیک کنید)

9: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون پرورشی متوسطه 99(جهت دانلود کلیک کنید)

10: دانلود برنامه سالانه تعالی هنرستان   سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

11: دانلود برنامه سالانه راهبر آموزشی  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

12: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوم  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

13: دانلود برنامه سالانه معاون اجرایی  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

14: دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

15: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه اول  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

16: دانلود برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگان با آخرین ویرایش   سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

17: دانلود برنامه سالانه مدرسه فرزانگان  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

طرح تعالی سال 1399

1: دانلود برنامه عملیاتی سالانه مدیریت  سال 1399(متوسطه دوره اول ) (جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود طرح تعالی مدیریت مدرسه سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

3: دانلود طرح تعالی کیفیت مدار   سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

4: دانلود برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه اول  سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

5: دانلود برنامه سالانه تعالی هنرستان  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

6: دانلود برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

7: دانلود طرح تعالی متوسطه سال سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

8: دانلود برنامه سالانه تعالی مدیر ابتدایی سال تحصیلی جدید  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

طرح تدبیر  سال 1399

1: دانلود طرح تدبیر سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود برنامه سالانه تدبیر سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

3: دانلود طرح تدبیر مدیر ابتدایی بر اساس سند تحول سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

4: دانلود طرح تدبیر سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

5: دانلود برنامه سالانه معاون آموزشی بر اساس طرح تدبیر سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

6: دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

پروژه مهر سال 1399

1: دانلود پروژه مهر متوسطه  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود پروژه مهر سال سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

صورتجلسات مدیران و معاونان سال 1399

1: دانلود صورتجلسه گرامی داشت هفته کانون  سال 1399(جهت دانلود کلیک کنید)

2: دانلود صورتجلسات شورای دانش آموزی متوسطه سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

3: دانلود صورتجلسات و دفتر شورای معلمان سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

4: دانلود ابزار کار مدیران و معاونان سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

موارد دیگر سال 1399

5: دانلود برنامه سالانه نیروی خدماتی ویرایش جدید سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

6: دانلود برنامه سالانه سرپرستان خوابگاه سال 1399 (جهت دانلود کلیک کنید)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۳/۲۸
karvarzi farhangian

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی