دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درسی مفاهیم زبانی و نوشتاری پیش دبستان» ثبت شده است

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( ژ )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( ژ )

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (ژ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (ژ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (ژ) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (ژ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (ژ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (ژ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (ژ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (ژ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (ژ) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (ژ) را بکشند. (درک و فهم)


لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۵
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( حـ ح)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( حـ ح)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (حـ ح) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (حـ ح) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (حـ ح) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (حـ ح) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (حـ ح ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (حـ ح) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (حـ ح) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

1-      کلماتی که صدای آخر (حـ ح) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

2-      بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (حـ ح) را درست کنند. (مهارت)

3-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (حـ ح) را بکشند. (درک و فهم)


لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۴
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( چـ چ )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( چـ چ )

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (چـ چ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (چـ چ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (چـ چ ) را بدانند.

 اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (چـ چ ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (چـ چ ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (چـ چ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (چـ چ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (چـ چ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (چـ چ) را درست کنند. (مهارت)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۴
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( هـ ـهـ ـه ه )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( هـ ـهـ ـه ه )

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (هـ ـهـ ـه ه) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (هـ ـهـ ـه ه) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (هـ ) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (هـ ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای ( ـهـ ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (هـ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (ـهـ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (ـه ه) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (هـ ـهـ ـه ه) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (هـ ـه ه) را بکشند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۲
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( هـ ـهـ ـه ه )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( هـ ـهـ ـه ه )

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (هـ ـهـ ـه ه) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (هـ ـهـ ـه ه) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (هـ ) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (هـ ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای ( ـهـ ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (هـ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (ـهـ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (ـه ه) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (هـ ـهـ ـه ه) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (هـ ـه ه) را بکشند. (درک ولینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۱
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( لـ ل )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( لـ ل )

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (لـ ل) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (لـ ل) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (لـ ل) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (لـ ل) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (لـ ل) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (لـ ل) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (لـ ل) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (لـ ل) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (لـ ل) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (لـ ل) را بکشند. (درک و فهم)


لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۵۰
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( قـ ق)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( قـ ق)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (قـ ق) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (قـ ق) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (قـ ق) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (قـ ق) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (قـ ق) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (قـ ق) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (قـ ق) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (قـ ق) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (قـ ق) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (قـ ق) را بکشند. (درک و فهم)


لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۴۹
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( خـ خ)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( خـ خ)

اهداف :

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (خـ خ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (خـ خ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (خـ خ) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (خـ خ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (خـ خ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (خـ خ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (خـ خ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (خـ خ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (خـ خ) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (خـ خ) را بکشند. (درک و فهم


لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۴۹
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( فـ ف)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( فـ ف)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (فـ ف) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (فـ ف) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (فـ ف) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (فـ ف) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (فـ ف) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (فـ ف) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (فـ ف) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (فـ ف) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (فـ ف) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (فـ ف) را بکشند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۴۸
karvarzi farhangian

 طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( گـ گ)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( گـ گ)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (گـ گ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای (گـ گ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه (گـ گ) را بدانند.

 

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن (گـ گ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای (گـ گ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن (گـ گ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای (گـ گ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر (گـ گ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل (گـ گ) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با (گـ گ) را بکشند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۰۲:۴۷
karvarzi farhangian