دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس نشانه ها اول ابتدایی» ثبت شده است

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  ( ظ) درس پیامبر مهربان

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  ( ظ) درس پیامبر مهربان

 

 اهداف :

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  ظ    (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (ظ )

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (ظ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )ظ( درکلمات مختلف

-           شناخت مکه » به عنوان خانه خدا

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (ظ) را خط بکشد .(روانی حرکتی )

-           کلمات ناقص را با صدای (ظ) کامل کند .(روانی حرکتی)

لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۷
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  ( غ) درس لاک پشت و مرغابی ها

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  ( غ)  درس لاک پشت و مرغابی ها

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   غ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای ( غ)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن ( غ ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه ) غ ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-صدا و نشانه غ را تشخیص دهد و بنویسد.)شناختی- درک و فهم(

-کلمات مختلف را که با نشانه غ در درس آمده پیدا کند.)شناختی -دانش(

-کلمات مختلف را که با نشانه غ در درس آمده بنویسد.)شناختی -دانش

(

لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۶
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  ( ضـ ض) درس رضا

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  ( ضـ ض) درس رضا

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  ضـ ض   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (ضـ ض

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (ضـ ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )ضـ ض( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (ضـ ض) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای (ضـ ض) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۳
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  ( حـ ح) درس حلزون

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  ( حـ ح) درس حلزون

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   حـ ح     (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای ( حـ ح)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن ( حـ ح ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه ) حـ ح ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای ( حـ ح ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای ( حـ ح ) کامل کند .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای ( حـ ح ) کامل کند . (روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۱
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  (ثـ ث) درس مثل خورشید

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  (ثـ ث)

 

 اهداف :

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   ثـ ث   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای ( ثـ ث)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن ( ثـ ث) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه ) ثـ ث( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای ( ثـ ث) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای ( ثـ ث) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۵۰
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه   (ع) درس علی و معصومه

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  (ع)

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه  ع     وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (  ع)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (  ع ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )  ع ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (  ع ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای (  ع ) کامل کند .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای ( ع) کامل کند . (روانی حرکتی)

-           صدای (  ع ) را در جدول نشان دهد  .(روانی حرکتی)

-           تمرینات را با علاقه انجام دهد . (عاطفی)

لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۸
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ذ) درس سفر دلپذیر

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه ( ذ)

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   ذ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (  ذ )

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (  ذ ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )  ذ ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (  ذ ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای (  ذ ) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۷
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( صـ ص) درس صدای موج

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه ( صـ ص) درس صدای موج

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (    صـ ص    (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (  صـ ص)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (  صـ ص ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )  صـ ص ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (  صـ ص  ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای (  صـ ص ) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( صـ ص) درس صدای موج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۵
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه تشدید درس در بازار

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه تشدید

 

 اهداف : 

 

ازفراگیران انتظارمیرود درپایان تدریس:

1.مفهوم مورد نظر را بدانند.

2.کلمات با نشانه تشدید را تشخیص دهد.

3.کلماتی که نشانه تشدید در قسمت های مختلف آنها بکار رفته را بیان کنند.

4.بتواند کلماتی که نشانه


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۳
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی  نشانه ( خوا  استثناء  ) درس کتاب خوانی

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس:  نشانه ( خوا  استثناء  )

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  خوا استثناء    )وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

(خوا) استثناء

-           کلمات استثناء

-           کتاب واهمیت مطالعه و کتاب خوانی

-           علاقه به خواندن کتاب های غیر درسی

-           احترام به یکدیگر و ابراز علاقه به اعضای خانواده

 

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای کلمه هایی که در آن ها (خوا) صدای (خا ) می دهد  را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           ترکیب های داده شده را کامل کند  .(دانشی روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۲
karvarzi farhangian