دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس مقطع پیش از دبستان» ثبت شده است

 طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی واحد کار ماهی

 

اهداف :

 

اهداف کلی :

 آشنایی نوآموزان با زندگی ماهی ( حیطه شناختی )

 توسعه توانایی های ذهنی و پرورش خلاقیت ( حیطه مهارتی )

 تقویت حس اعتماد به نفس ( حیطه نگرشی )

هدفهای رفتاری

انتظار می رود در فرایند آموزش این درس نوآموز بتواند :

1لف ) دانستنی ها :

 محل زندگی ماهی را بیان کند.

 اندامهای حرکتی ماهی را نام ببرد..

ب ) مهارتها :

 شکل حرکت باله و دم ماهی را با نمایش نشان دهد.

 حرکت ماهی در آب را تقلید کند.

 اندازه های تقریبی ماهی را با حرکات نمایشی نشان دهد.

 قصه ای ناتمام در رابطه با ماهی به دلخواه کامل کند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۵
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( د)

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( د)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( د ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای ( د ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه ( د ) را بدانند.

اهداف رفتاری:

دانش آموز در پایان درس بتواند:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن ( د ) باشد. (درک و فهم)

2-      شناخت کلماتی که در وسط صدای ( د ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن ( د ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای ( د ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      کلماتی که صدای آخر ( د ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل ( د ) را درست کنند. (درک و فهم)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با ( د ) را بکشند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۳
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه ( اَ  -َ )

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :نشانه ( اَ  -َ )

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( اَ  -َ ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای ( اَ  -َ ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه ( اَ  -َ ) را بدانند.

اهداف رفتاری:

دانش آموز در پایان درس بتواند:

1-      کلماتی که صدای اول آن ( اَ  -َ ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

2-      با بادبادک و ساختن آن آشنا شود. (مهارت)

3-      تمرینات را با علاقه انجام دهد. (عاطفی)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۲
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه بـ ب

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : نشانه بـ ب

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ( بـ ب ) و تشخیص آن در کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای ( بـ ب ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه ( بـ ب ) را بدانند.

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن ( بـ ب ) باشد. (درک و فهم)

2-      کلماتی که در وسط صدای ( بـ ب ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن ( بـ ب ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای ( بـ ب ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      نحوه استفاده بهینه از آب و اسراف نکردن آن را بدانند. (درک و فهم)

6-       بتوانند با استفاده از خمیر بازی شکل ( بـ ب ) را درست کنند. (مهارت)

7-      نقاشی سه شیء هم آغاز و سه شیء هم پایان با نشانه ( بـ ب ) را بکشند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۱
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس نشانه آ ا

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : نشانه آ ا

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای ( آ  ا ) آشنا شوند.

2-      تلفظ صحیح نشانه ( آ  ا ) را بدانند.

اهداف رفتاری:

1-      شناخت کلماتی که صدای اول آن ( آ -  ا ) باشد. (درک و فهم)

2-      کلماتی که در وسط صدای ( آ  ا ) داشته باشند. (درک و فهم)

3-      کلماتی که صدای اول آن ( آ ) باشد را نام ببرید. (درک و فهم)

4-      کلماتی که در وسط صدای ( ا ) داشته باشد را نام ببرند. (درک و فهم)

5-      نحوه استفاده بهینه از آب و اسراف نکردن آن را بدانند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس صداهای اطراف ما

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : صداهای اطراف ما

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با صداهای اطراف آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صداهای اطراف آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

        تشخیص تفاوت و تشابه صداها، دوری و نزدیکی صداها

2-      منبع صدا را تشخیص دهند. (دانش)

3-      صداهای مثل هم را تشخیص دهند. (دانش)

4-      تفاوت و تشابه صداها را تشخیص دهند. (درک و فهم)

5-      دوری و نزدیکی صداها را تشخیص دهند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۹
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی (مفاهیم زبانی و نوشتاری ) پیش دبستانی درس تشخیص صدای اول و آخر کلمات

نام درس :فارسی (مهارتهای زبانی و نوشتاری )              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس : تشخیص صدای اول و آخر کلمات

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با صدای اول و آخر کلمات آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با صدای اول در کلمات آشنا شوند.

2-      با صدای آخر در کلمات آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1-      با صدای اول و آخر در کلمات آشنا شوند.

2-      چند کلمه هم آغاز با صداهایی که تمرین شده را نام ببرند. (دانش)

3-      چند کلمه هم پایان با صداهایی که تمرین شده را نام ببرند. (دانش)

4-      تفاوت صدای اول با صدای آخر را در کلمات تشخیص دهند. (درک و فهم)لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۸
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس مفهوم انتظار امام زمان (عج)

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  مفهوم انتظار امام زمان (عج)

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با مفهوم انتظار امام زمان (عج) آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با مفهوم منتظر ماندن آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

       پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-      اهمیت انتظار را درک کند. (درک و فهم)

2-      با امام زمان خود آشنا شوند. (درک و فهم)

3-      با یک نقاشی در مورد امام زمان (عج) علاقه ی خود را به امام زمان (عج) نشان دهند. (عاطفی
لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۷
karvarzi farhangian
چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۷ ب.ظ

طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس اصل معاد

طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس اصل معاد

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  اصل معاد

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اصل معاد در دین اسلام آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با اصل معاد در دین اسلام آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

       پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-      به مفهوم اصل معاد در دین اسلام پی ببرد. (درک و فهم)

2-      بدانند همه به سوی پروردگار خود باز می گردیم. (درک و فهم)

3-      اصل معاد را توضیح دهد. (درک و فهم
لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۷
karvarzi farhangian
چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ

طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس اصل امامت

طرح درس روزانه قرآن پیش دبستانی درس اصل امامت

نام درس :قرآن و مفاهیم دینی               مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :  اصل امامت

اهداف :

 

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با اصل امامت در دین اسلام آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      با اصل امامت در دین اسلام آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

       پس از پایان تدریس انتظار می رود دانش آموز بتواند:

1-      به مفهوم اصل امامت در دین اسلام پی ببرد. (درک و فهم)

2-      بداند امام علی (ع) در روز عید غدیر به امامت رسیدند. (درک و فهم)

3-      شعر دوازده امام را حفظ کنند. (دانش)

4-      اصل امامت را توضیح دهد. (درک و فهم)
لینک دانلود فایل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۶
karvarzi farhangian