دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طرح درس فارسی اول دبستان» ثبت شده است

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه ( ذ) درس سفر دلپذیر

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه ( ذ)

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   ذ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (  ذ )

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن (  ذ ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه )  ذ ( درکلمات مختلف

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (  ذ ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای (  ذ ) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۰۹:۴۷
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  (  ژ  ) درس ژاله و منیژه

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  (  ژ  ) درس ژاله و منیژه

 

 اهداف : 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   ژ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (ژ)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (ژ) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           انواع گل

-           طریقه مراقبت از گیاهان

 

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (ژ)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           نام تصاویر را بنویسد .(دانشی -روانی حرکتی)

-           شکل صدای (ژ) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)

-           در جای خالی با افزدودن (ژ ) کلمه را کامل کند . (روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۸
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (  چـ چ )  درس چشمه و چراگاه

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   (  چـ چ )

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   چـ چ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (چـ چ)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (چـ چ) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           طبیعت و محیط های طبیعی (چشمه

-           شناخت حیوانات اهلی (قوچ)

-           شناخت چوپان و نوع مسئولیت او

 

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (چـ چ)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           شکل صدای (چـ چ) را صحیح بنویسد .(روانی حرکتی)

-           نام تصاویر را بنویسد .(دانشی -روانی حرکتی)

-           در جای خالی با افزدودن (چـ چ ) کلمه را کامل کند . (روانی حرکتی)

لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۵
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی  نشانه هـ ـهـ ـه ه   درس مهتاب

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   هـ ـهـ ـه ه

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  هـ ـهـ ـه ه    (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

1 - صدای هـ

2 - نشانه ی هـ

3 - صحیح نوشتن نشانه ی هـ

4 - صحیح خواندن نشانه ی هـِ

5 -    کوه و قله آن

6 - مهتاب

7 - نعمت های خدا از جمله ( ماه ، ستاره ها ، حیوانات از جمله آهو)

8 - محل قرار گرفتن آن در جدول

9 - کلمات دیگری که صدای هـ در آن است .

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (هـ ـهـ‌ ـه ه)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           در جای خالی با افزدودن (ـهـ ) کلمه را کامل کند . (روانی حرکتی)

-           شکل صدای (هـ ـهـ‌ ـه ه) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)

-           نام تصاویر را بنویسد .(دانشی -روانی حرکتی)

-           در جای خالی کلمه هایی بنویس که یکی از نشانه های مشخص شده در آن به کار رفته باشد .(روانی حرکتی)

-           با هر کلمه دو جمله مختلف بنویسد.(روانی حرکتی)

-           صدای (هـ ـهـ‌ ـه ه) را در جدول نشان دهد . .(روانی حرکتی)لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۴
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه ( اُ)  استثناء درس خروس خوش آواز

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   ( اُ)  استثناء  

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه   ( اُ)  استثناء وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

 (اُ)استثناء

-           کلمات استثناء

-           نحوه ی غذا خوردن پرندگان و نوع غذای آن ها

-           خروس و فواید آن

-           خورشید و فواید آن

 

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای کلمه هایی که در آن ها (و) صدای (اُ ) می دهد  را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           جای خالی را با (و) کامل کند.(روانی حرکتی دانشی)

-           نام تصاویر را بنویسد .(دانشی -روانی حرکتی)

-           ترکیب های داده شده را کامل کند  .(دانشی روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۲
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه  (  جـ ج  ) درس نارنج و برنج

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه  (  جـ ج  ) درس نارنج و برنج

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   جـ ج ) وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (جـ ج)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (جـ ج) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           شمال و محصولات آن

-           برنج کاری  و شالیزار

-           جوجه و گنجشک و نحوه زندگی و تغذیه و حرکت

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (جـ ج)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           جای خالی را با یکی از شکل صدای (جـ ج) کامل کند.(روانی حرکتی دانشی)

-           شکل صدای (جـ ج) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۴۰
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه ( لـ ل)  درس گل

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   ( لـ ل) درس گل

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   لـ ل   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای ( لـ ل)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول آن ( لـ ل ) باشد

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           تشخیص نشانه ) لـ ل ( درکلمات مختلف )

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای ( لـ ل ) را خط بکشد .(روانی حرکتی)

-           کلمات ناقص را با صدای ( لـ ل ) کامل کند .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۹
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه (  قـ ق  ) 

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   (  قـ ق  ) 

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  قـ ق   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (قـ ق)

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (قـ ق) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           اهمیت همکاری در بین اعضای خانواده

-           شناخت نام وسایل آشپزخانه

-           رعایت نکات ایمنی در استفاده از چاقو و

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (قـ ق)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی)

-           جای خالی را با یکی از شکل صدای (قـ ق) کامل کند.(روانی حرکتی دانشی)

-           شکل صدای (قـ ق) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۷
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه (خـ خ)

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   (خـ خ)

 

 اهداف : 

 

هدف کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   خـ خ   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (خـ خ(

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (خـ خ) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           توجه به شکل ظاهری هر جانور

-           رودخانه و جانوران اطراف آن

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

 -           دور صدای (خـ خ)  را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی(

-           جای خالی را با یکی از شکل صدای (خـ خ) کامل کند.(روانی حرکتی دانشی(

-           شکل صدای (خـ خ) را صحیح بنویسد .(روانی حرکتی


لینک دانلود فایل


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۳
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه نشانه (  فـ ف ) 

 

 نام کتاب درسی: فارسی   مقطع تحصیلی:اول  ابتدایی  موضوع درس: نشانه   (  فـ ف ) 

 

 اهداف : 

 

-           کلی: درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (   فـ ف   (وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپایان درس انتظارمی رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

-           صدای (فـ ف (

-           تلفظ صحیح آن

-           نوشتن صحیح صدا

-           محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

-           کلماتی که صدای اول و وسط آخرآن (فـ ف) باشد

-           تشخیص صدا در اول و وسط و آخر  کلمه

-           محل قرار گرفتن آن در جدول

-           آسمان ابری و بدون آفتاب

-           مواظبت از خود و دیگران هنگام بازی با برف

-           استفاده از لباس مناسب در روزهای سرد

 

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

 با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

-           دور صدای (فـ ف)    را خط بکشد .( دانشی -روانی حرکتی(

-           جای خالی را با یکی از شکل صدای (فـ ف) کامل کند.(روانی حرکتی دانشی(

 


لینک دانلود فایل


 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۸ ، ۲۱:۳۲
karvarzi farhangian