دانلود گزارش کارورزی و کار آموزی

گزارش کارورزی و کار آموزی
مشخصات بلاگ

دانلود فایل های کارورزی‌دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدی

طرح درس پیش دبستانی

دانلود رایگان طرح درس روزانه پیش دبستانی

طرح درس روزانه دوره پیش دبستانی

طرح درس روزانه برای پیش دبستان

طرح درس رایگان پیش دبستانی

کانال طرح درس پیش دبستانی

طرح درس کامل پیش دبستانی

طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی

نمونه گزارش کارورزی برای دانشجویان معلم

کارورزی تربیت معلم

نمونه طرح درس دوره پیش دبستان

طرح درس پیش دبستانی رایگان

گزارش کارورزی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم

کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دانلود نمونه پاورپوینت

دانلود نمونه پاور پوینت دانشگاهی

دانلود نمونه پاور پوینت

کارورزی برای تربیت معلم

تجارب سنجش و ارزشیابی

دانلود نمونه طرح درس های دوره پیش دبستانی بصورت ورد

نمونه طرح درس پیش دبستانی

نمونه طرح درس دوره پیش دبستانی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تجربیات برتر تدریس

دانلود پاور پوینت

تجربیات منطبق با آیین نامه ها

تجارب برتر تربیتی

طرح درس فارسی اول ابتدایی

ابتکارات فردی و حرفه ای

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود طرح درس پیش دبستانی ریاضی» ثبت شده است

  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آشنایی با تقارن

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با تقارن

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم هندسی آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-        با تقارن آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1-        با تقارن آشنا شوند. (دانش)

2-        بتوانند نصف دیگر اشیاء متقارن را بکشند. (درک و فهم)

3-       در فعالیت های کلاس با علاقه شرکت کنند. (عاطفی)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۴:۰۳
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم مفهوم مقابله ی یک به یک

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم مقابله ی یک به یک

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم یک به یک آشنا شوند.

2-    به کاربرد واژه، یک به یک در زندگی روزمره آشنا شوند.

 

اهداف رفتاری:

1-    مقابله ی یک به یک را برای اشیاء مربوط به هم انجام دهند. (درک و فهم)

2-    مفهوم یک به یک را درک کنند. (درک و فهم)

3-    مقابله ی یک به یک را در تصویر نشان دهند. (درک و فهم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۴:۰۲
karvarzi farhangian

 طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم گروه بندی (طبقه بندی) آشنا شوند.

2-    به کاربرد واژه گروه بندی در زندگی روزمره پی ببرند.

 

اهداف رفتاری:

1-    مفهوم گروه بندی یا طبقه بندی را تشخیص دهند. (درک و فهم)

2-    با کشیدن خط به دور مجموعه (حیوانات و میوه ها) آنها را در یک گروه قرار دهند. (درک و فهم)

3-    بین مجموعه ماکت حیوانات و میوه ها ماکت حیوانات را تشخیص دهند. (درک و فهم)

4-    بتوانند با کشیدن خط هر جزء را به مجموعه متعلقه وصل کند. (درک و فهم)

5-    بتوانند اشیاء را بر اساس رنگ، اندازه و شکل از هم دیگر جدا کنند و طبقه بندی کنند. (درک و فهم)۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۴:۰۱
karvarzi farhangian

 طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم دور و نزدیک

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم دور و نزدیک

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم دور آشنا شوند.

2-    با مفهوم نزدیک آشنا شوند.

1-    به کاربرد واژه، دور و نزدیک در زندگی روزمره پی ببرند.

 

اهداف رفتاری:

1-    اشیاء دور و نزدیک در اطراف خود را نشان دهند. (دانش)

2-    با دیدن چند شیء دور و نزدیک اشیاء نزدیک مجزا کنند. (درک و فهم)

3-    واژه نزدیک را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

4-    از بین تصویر دو شیء دور و نزدیک، شیء دور را نشان داده و علامت بزنند. (درک و فهم)

5-    واژه دور را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

6-     با نشان دادن اشیاء نزدیک کلمه نزدیک را بیان کنند. (دانش)

7-    با نشان دادن اشیاء دور کلمه دور را بیان کنند. (دانش)

8-    اشیاء دور و نزدیک را در دو گروه قرار داده و واژه دور و نزدیک را بیان کنند. (درک و فهم)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۴:۰۰
karvarzi farhangian

  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم چپ و راست

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم چپ و راست

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    اعضای راست و چپ بدن خود را بشناسند.

2-    اعضای چپ و راست خود را از هم تمیز بدهند.

3-    نسبت به موقعیت فضایی راست و چپ اشیا آگاهی پیدا کنند.

 

اهداف رفتاری:

1-    اعضای راست و چپ بدن را نشان دهند. (درک و فهم)

2-    واژه های چپ و راست را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

3-    دستورات کلاسی شفاهی مربوط به چپ و راست را انجام دهند. (دست چپت را نشان بده)(دانش)

4-    تمرینات مربوط به چپ و راست را در کتاب درسی انجام دهند. (درک و فهم)


لینک دانلود

  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم چپ و راست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۹
karvarzi farhangian

 طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم جلو و عقب یا جلو و پشت

اهداف :

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    مفهوم فضایی جلو و عقب را درک کنند.

2-    نسبت به مفهوم جلو و عقب آگاهی پیدا کنند و اطلاعات بیشتری کسب کنند.

 

اهداف رفتاری:

1-    شیئ را که در جلو / عقب قرار دارد نشان دهند. (درک و فهم)

2-    در تصاویر داده شده شیئ را که در جلو / عقب قرار دارد علامت بزنند. (درک و فهم)

3-    واژه جلو / عقب را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

4-    دستورات شفاهی مربوط به قید مکان جلو / عقب را انجام دهند. (دستت را بیار جلو) (دانش)

تمرینات مربوط به جلو / عقب را در کتاب با راهنمایی معلم انجام دهند. (درک و فهم)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۸
karvarzi farhangian

 طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم ترتیب و توالی

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    مفهوم ترتیب و توالی

اهداف :

  از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم ترتیب و توالی آشنا شوند.

2-    به کاربرد واژه، ترتیب و توالی در زندگی روزمره پی ببرند.

اهداف رفتاری:

1-    به جزئیات توجه کنند. (درک و فهم)

2-    تصاویر یک داستان مصور را به ترتیب اتفاق داستان از راست به چپ بچینند. (درک و فهم)

3-    تصاویر سه شیء را با ترتیبی که به آن ها می گوییم کنار هم بچینند. (درک و فهم)

4-    سه رنگ که به آن ها گفته شده را به ترتیب بیان کنند. (مهارت)

5-    بر اساس الگوی ترتیبی طرح را ادامه دهند. (درک و فهم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۶
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم پهن و باریک

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   مفهوم پهن و باریک

اهداف :

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم پهن آشنا شوند.

2-    با مفهوم باریک آشنا شوند.

3-    به کاربرد واژه پهن و باریک در زندگی روزمره پی ببرند.

اهداف رفتاری:

1-    اشیاء پهن و باریک در اطراف خود را نشان دهند. (درک و فهم)

2-    با دیدن چند شیء پهن و باریک اشیاء پهن را مجزا کنند. (درک و فهم)

3-    واژه پهن را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

4-    از بین تصویر دو شیء پهن و باریک شیء پهن را نشان داده و علامت بزنند. (درک و فهم)

5-    واژه باریک را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

6-     با نشان دادن اشیاء پهن کلمه پهن را بیان کنند. (دانش)

7-     با نشان دادن اشیاء باریک کلمه باریک را بیان کنند. (دانش)

8-    اشیاء پهن و باریک را در دو گروه قرار داده و واژه پهن و باریک را بیان کنند. (درک و فهم)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۵
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم پر و تو خالی

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   مفهوم پر و تو خالی

اهداف :

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-    با مفهوم پر آشنا شوند.

2-    با مفهوم خالی آشنا شوند.

3-    با اندازه گیری مواد و پر کردن آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

1-    مفهوم پرو خالی را درک کنند. (درک و فهم)

2-    مفهوم کم تر و بیشتر را بفهمند. (درک و فهم)

1-    مفهوم سبک و سنگین را درک کنند. (درک و فهم)

2-    بتوانند یک طرف خالی با موادی که به آن ها می دهیم پر کنند. (دانش)

3-    با در دست گرفتن لیوان پر و خالی بگویند که کدام سنگین و کدام سبک است. (درک و فهم)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۴
karvarzi farhangian

طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اول، وسط و آخر

نام درس :ریاضی              مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   اول، وسط و آخر

اهداف :

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم اول، وسط و آخر آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس:

اهداف جزئی:

1-      نسبت به موقعیت فضایی مکانی اول وسط و آخر اشیاء آگاهی پیدا می کنند.

2-      قدرت تشخیص مفهوم اول وسط و آخر را پیدا می کنند.

اهداف رفتاری:

1-      مصادیقی که مربوط به اول وسط و آخر است را نشان دهند. (درک و فهم)

2-      واژه های اول وسط و آخر را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. (دانش)

3-      تصاویر مربوط به مفهوم اول وسط و آخر را با دستور معلم رنگ آمیزی کنند.

4-      تصاویر مربوط به اول وسط و آخر را در کتاب درسی انجام دهند.(درک و فهم)

5-      بازی مربوط به مفهوم اول وسط و آخر را در کلاس انجام دهند. (روی صندلی اول، آخر بشین) (درک و فهم)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۲
karvarzi farhangian